Automatické zavlažovací systémy

Automatické zavlažovací systémy, zavlažovací systémy, závlahové systémy, závlaha, zavlažovaní zahrad, závlahy Hunter

V současné době se plně automatické zavlažovací systémy stávají velice oblíbenou součástí nejen okrasných zahrad, ale i zahrad již založených. Jsou téměř nedílnou součástí fotbalových, golfových, tenisových hřišť (kropení antuky), parků, veřejných ploch, sadů a ostatní zeleně včetně agro.V současné době jsou tyto systémy cenově dostupné většině zákazníkům, proto se stávají trendem v nově zakládajících zahradách.

zavlažovací systémy v provozu

 

Myslet na zavlažování při realizaci stavby?

V případě nové stavby je dobré si sjednat schůzku a domluvit se na potřebných věcech pro následnou instalaci automatického zavlažování.(průchodky, potrubí, kabeláž, jímka, varianty dopouštění).Po ukončení stavby je často složitá správná instalace hl.sestavy, nebo v případě nových průchodů pod komunikacemi a pod finančně náročnější. Nejlevnější pořizovací cena AZS je při napojení na řad u malých zahrad. U větších zahrad se z pravidla vyplatí jímka s čerpací stanicí a dopouštěním. Dopouštění do jímky lze provést několika způsoby.Voda ze střechy, z čističky užitkové vody,ze studny, vrtu, vodní plochy nebo i řadu, kde lze použít podružný vodoměr a ušetříte na stočném.Je mnoho způsobů,jak zajistit zdroj vody.Počáteční investice je zde vyšší, ale následné náklady jsou daleko menší než u AZS napojeného na vodovodní řad.Tudíž se počáteční investice rychle vrací.

 

Co všechno lze zavlažovat ?

Nezavlažují se jen travnaté plochy, ale také výsadby v záhonech ,truhlíkách a střešních zahradách.Na trhu je nepřeberné množství komponentů. Například zatravněná plocha se zavlažuje standardně velkou škálou vysouvacích postřikovačů, ale tam kde není možné nebo vhodné instalovat tyto vysouvací postřikovače, se zakládá zemní trubní vedení, ve kterém jsou otvory pro kapkovaní  pod travní drn, tudíž se voda dostane přímo ke kořenům.Výhoda tohoto zavlažování je, že je zde nulové vypařování zálivky.Tento způsob instalace se provádí zejména na střešních zahradách nebo tramvajových pásech.

 

Pravidelné zavlažování

Díky pravidelnému automatickému zavlažování docílíme zdravě a svěže vypadajícího  trávníku, který má sytou barvu, nevysychá a je krásně hustý. Optimální denní srážky pro založený trávník se pohybují okolo 2,5mm/den. V jarních a podzimních měsících je to méně, v letních parních dnech je to více (až 3.5 mm). Díky senzorům řídící jednotka dokáže zavlažovat přesné množství vody pro daný den. Čidla dokážou simulovat vysychání půdy tím pádem pokud není třeba, nespustí se zavlažovací ciklus. Čidla jsou také vybavena větrným, tepelným a slunečním senzorem. Tudíž nadřazené čidlo Solar-Sync dokáže pro daný den spočítat potřebné množství srážek, nebo fouká-li dostatečně silný vítr na to, aby hrozilo, že voda bude zavlažovat špatně (kropení domu, terasy), tak řídící jednotka nepovolí zavlažování.

 

Jak zavlažují automatické zavlažovací systémy

Startovací časy zavlažovacího cyklu jsou nastaveny stadartně  na  5.00 h a 22.00 h, aby se minimalizovalo vypařování vody z povrchu trávníku. Tímto docílíme až 40% úspory vody. Pokud zdroj vody nebo trávník vyžaduje úpravy (špatný zdroj vody, jílovitá půda), nebo vysoké nároky na trávník (golfová hřiště) startovací časy a doba zálivky se nastavuje individuálně na danou plochu.

  

Realizaci zavlažovacího systému dělíme na tři fáze:

1.  fáze

  • Posouzení  zdroje vody, posouzení, zda čerpat vodu z řádu, jímky, potoka,rybníka… 
  • Zvážení, jaký typ postřikovačů, trysek a  sponu použít. 
  • Zajištění elektrické energie, prostupy pod komunikacemi
  • Plány podzemního vedení (voda,plyn, kabely)
  • Umístění řídící jednotky a senzoru

2.  fáze

  • Provedení  výkopových prací
  • Samotná instalace zavlažovacího systému,řídící jednotky a senzoru

3.  fáze

  • Naprogramování  řídící jednotky
  • Předvedení, seznámení a  předání automatického zavlažovacího systému 

 

 


 


Rychlý kontakt
Petr Král
Adresa:   Praha i celá ČR
Email: kral@centrumzahrad.cz

tel: 774 999 005

Automatické zavlažovací systémy

Kácení stromů, rizikové kácení
Nebezpečí , které z této práce vychází, nesmí podceňovat laik ani profesionál. Časté úrazy při této činnosti je jedním z důvodů, proč by měla být tato práce prováděna výhradně zkušenými a vyškolenými profesionály. Stačí zapátrat v paměti a spoustu z Vás si vzpomene minimálně na jeden případ, kdy si někdo chtěl uříznout jen větev nad chatou a skončilo při nejlepším pádem na zem nebo dírou ve střeše.


fotka
Všechna práva vyhrazena © www.zavlazovaci-systemy.org 2011